องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง อบต.ดู่ลาด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง อบต.ดู่ลาด

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2566    ในวันที่  27  พฤศจิกายน  2566   ตัเวแต่ เวลา  18.00 - 21.00 น   ณ  หนองน้ำสาธารณะบ้านโสกผักหวาน อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร 
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566   View : 20