องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุภา ศรีวะรมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 081-3605509


นายพงษ์ศักดิ์ ทองสุข
รององค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 062-8955419


นายวรวิทย์ วงษ์ศรีแก้ว
รององค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 087-2517590


นายสุริยา จันทะเบี้ยว
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 089-8826381