องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565   29 เม.ย. 2566 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2565   28 เม.ย. 2566 42
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 เม.ย. 2565 240
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 2563 105