องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 4

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)   29 มี.ค. 2567 65
แผนดำเนินงาน66   30 เม.ย. 2566 82
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน   12 เม.ย. 2566 98
แผนดำเนินงาน66   12 เม.ย. 2566 69
แผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   8 ก.พ. 2565 199
แผนการดำเนินงานประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 พ.ย. 2562 118