องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

หน่วยกู้ชีพตำบลดู่ลาด (กองสาธารณสุขฯ)


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: หน่วยกู้ชีพตำบลดู่ลาด (กองสาธารณสุขฯ)

หน่วยกู้ชีพตำบลดู่ลาด (กองสาธารณสุขฯ)


นายพงศกร ทิพมาลา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/หัวหน้าชุดกู้ชีพ
เบอร์โทร : 062-1012407


นายอดิศักดิ์ กะรัมย์
หัวหน้าชุดกู้ชีพ
เบอร์โทร : 080-9979633


นายอภิยุต จันทร์สว่าง
หัวหน้าชุดกู้ชีพ
เบอร์โทร : 082-5674575


นายวีระ ชายทวีป
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เบอร์โทร : 087-9595273


นายสายสมร ทองบ่อ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เบอร์โทร : 063-0450623


นายทนิล ศรีวะรมย์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เบอร์โทร : 092-4172958


นายสกรรจ์ ชูรัตน์
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ
เบอร์โทร : 061-0219915