องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โทร. 045-756958
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

 

 Open Government Data


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00023
วานนี้ 00024
เดือนนี้ 00458
เดือนก่อน 00621
ปีนี้ 03117
ปีก่อน 05760
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบลดู่ลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2567 - 28 พ.ค. 2567(ดู 14) 
  อบต.ดู่ลาด จัดทำประชาคมบูรณาการ เพิ่มเติมแผนพัฒนา 5 ปี ประจำปี 2567 - 30 เม.ย. 2567(ดู 36) 
  ขอเชิญ ประชาชนชาวตำบลดู่ลาด ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาดเรื่อง การเก็บ ค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการห้องประชุม สถานที่ประชุม หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลดู่ลาด พ.ศ. ..........  - 19 เม.ย. 2567(ดู 103) 
  ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - 19 เม.ย. 2567(ดู 43) 
  อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลการปฏิบัติงานของ อบจ.ยโสธร ประจำปี 2566 - 19 เม.ย. 2567(ดู 59) 
  ประชาสัพมพันธ์การเลือกวุฒิสภา (สว.) - 19 เม.ย. 2567(ดู 66) 
  ติดตามทโครงการอหารกลางวัน - 19 เม.ย. 2567(ดู 55) 
  แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567 - 3 พ.ค. 2567(ดู 99) 
  รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 เม.ย. 2567(ดู 29) 
  แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 200) 
  ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (เพิ่มเติม) - 11 มี.ค. 2567(ดู 127) 
  ประกาศวำนักงานทรัพยกกรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ - 11 มี.ค. 2567(ดู 102) 
  ประกาศสำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท้วมในเขตลุ่มน้ำชี - 11 มี.ค. 2567(ดู 93) 
  ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปรงใสในการบริหารงานของ อบต.ดู่ลาด - 7 มี.ค. 2567(ดู 113) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.ดู่ลาด ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ 31 มี.ค. 2567  - 24 เม.ย. 2567(ดู 39) 
  รายงานการการจัดซื้อจัอจ้าง ของ อบต.ดู่ลาด ในประเภทงบรายจ่ายหมวดลงทุนที่มีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 - 23 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ของ อบต.ดู่ลาด ปี พ.ศ. 2566 - 23 เม.ย. 2567(ดู 47) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดู่ลาด หมู่ 1,9 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - 8 มิ.ย. 2566(ดู 523) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกผักหวาน หมู่ 4 ,10 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร - 8 มิ.ย. 2566(ดู 598) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.1-0116 บ้านโสกผักหวาน เชื่อมต่อ เทศบาลทรายมูล - 7 พ.ค. 2564(ดู 752) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-002 บ้านสีสุก เชื่อมต่อตำบลโพนงาม - 7 พ.ค. 2564(ดู 752) 
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คจำนวน 1 เครื่องและเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแตะแหละ หมู่ที่ 12(หน้าบ้านนางลาวัลย์ พรมโยธา ถึง หน้าวัดบ้านหนองแตะแหละ) ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ดู่ลาดกหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บท 9673 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-26
  จ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสง รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค 769 ยโสธร ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-26
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-002 สายบ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด เชื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-26
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ.42-002 สายบ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด เชื่อม บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนงาม กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-04-26

ภาพกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดกระทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ (ดู 10)

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด รับมอบเกียรติบัตร จากจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 (ดู 20)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมโครงการการส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส่ในหน่วยงาน (ดู 285)

อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่ลาด (ดู 583)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู 77)

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู 94)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

องค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมวันดินโลก (ดู 230)

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 (ดู 834)

วีดีโอแนะนำ

งานลอยกระทงกระจำปี พ.ศ. 2566 (ดู 282)

วัดล้านขาว (ดู 356)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ดาวน์โหลดใหม่

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ : [14 พ.ค. 2567]
  รายงานเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งวเงินเกิน ห้าแสนบาท) : [23 เม.ย. 2567]
  รายงานสถิติการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2566 : [23 เม.ย. 2567]
  รายงงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาประจำปี พ.ศ. 2566 : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : [4 เม.ย. 2567]
  คำสั่งแต่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [4 เม.ย. 2567]
  กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน : [4 เม.ย. 2567]
  แนวปฏิบัติ DO's & Don'ts : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2 ) ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 : [3 เม.ย. 2567]

         Line   Offcial    Account

อัลบั้มภาพกิจกรรม

ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ