องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 12

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยกับศุนย์ดำรงธรรม อบต.ดู่ลาด   5 ก.ย. 2566 32
ระเบียบ   27 เม.ย. 2566 51
คู่มือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน   1 ต.ค. 2564 144
แผ่นพับ การรักษษวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   4 ส.ค. 2564 102
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   20 เม.ย. 2563 100
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 เม.ย. 2563 103
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   22 ส.ค. 2562 108
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   18 ก.ค. 2562 96
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   25 มิ.ย. 2562 90