องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   15 มี.ค. 2567 44
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยกับศุนย์ดำรงธรรม อบต.ดู่ลาด   5 ก.ย. 2566 125
ระเบียบ   27 เม.ย. 2566 89
คู่มือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน   1 ต.ค. 2564 168
แผ่นพับ การรักษษวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น   4 ส.ค. 2564 128
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   20 เม.ย. 2563 123
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 เม.ย. 2563 130
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   22 ส.ค. 2562 134
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   18 ก.ค. 2562 121
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   25 มิ.ย. 2562 112