องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 5

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 2566   29 เม.ย. 2566 133
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)   2 ก.ย. 2562 139
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561-2563)   8 ม.ค. 2561 125