องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 6

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี 2566- 2570   6 มิ.ย. 2567 11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   30 เม.ย. 2566 62
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 (e-PlanNACC)   11 ม.ค. 2565 249
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565-2568)   11 ม.ค. 2565 219
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 134
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   1 ส.ค. 2561 200