องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร


นายสุภา ศรีวะรมย์
นายก อบต.ดู่ลาด
เบอร์โทร : 081-3605509


นายพงษ์ศักดิ์ ทองสุข
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 062-8955419


นายวรวิทย์ วงษ์ศรีแก้ว
รองนายก อบต.
เบอร์โทร : 087-2517590


นายสุริยา จันทะเบี้ยว
เลขานุการนายก อบต.
เบอร์โทร : 0898826381


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
เบอร์โทร : 092-9250368


นายมาโนช พุทธสุวรรณ
รองปลัด อบต.
เบอร์โทร : 092-9250368