องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ประกาศ : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567 3 พ.ค. 2567 210
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 29 เม.ย. 2567 44
แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจและกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12 มี.ค. 2567 214
ขอเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำชี (เพิ่มเติม) 11 มี.ค. 2567 150
ประกาศวำนักงานทรัพยกกรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 11 มี.ค. 2567 128
ประกาศสำนักงานทรัพยกรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 เรื่อง เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นต่อแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท้วมในเขตลุ่มน้ำชี 11 มี.ค. 2567 142
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy 7 มี.ค. 2567 132
ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 3 ม.ค. 2567 427
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 18 ธ.ค. 2566 1155
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 15 ธ.ค. 2566 275
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 241
ประกาศรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ 13 พ.ย. 2566 409
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 4 ต.ค. 2566 342
ประกาศจัดตั้งศุนย์ดำรงธรรม อบต.ดู่ลาด 5 ก.ย. 2566 348
ประกาศ อบต.ดู่ลาด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด 7 ส.ค. 2566 382
ประกาศ คำสั่ง นายทะเบียน ผู้ช่วยข่าวลับ ของทางราชการ 27 ก.ค. 2566 884
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับของทางราชการ พ.ศ. 2566 27 ก.ค. 2566 413