องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 7

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ   30 เม.ย. 2566 49
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   30 เม.ย. 2566 55
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ต.ค. 2564 175
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 เม.ย. 2564 113
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   29 เม.ย. 2564 109
การจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   12 พ.ย. 2563 111
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563   17 ต.ค. 2562 123