องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

งานควบคุมภายใน


ออนไลน์ : 9

งานควบคุมภายใน วันที่ โหลด
การบริหารจัดการความเสียงและการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   7 มี.ค. 2567 85
รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน พ.ศ. 2566   12 ต.ค. 2566 180