องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 3

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1-66   20 ก.พ. 2567 163
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1-66   20 ก.พ. 2567 162
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1-67 ครั้งที่ 2   20 ก.พ. 2567 160
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1-67 ครั้งที่ 2 (มีภาพ)   20 ก.พ. 2567 157
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1-67   20 ก.พ. 2567 171
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2 - 66   20 ก.พ. 2567 143
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ 3 -66 ครั้งที่ 2   20 ก.พ. 2567 146
ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ 3 -66 ครั้งที่ 3   20 ก.พ. 2567 84
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3 -66   20 ก.พ. 2567 75
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 - 66   20 ก.พ. 2567 10
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 - 65   20 ก.พ. 2567 9
บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2   10 ส.ค. 2566 322
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4   15 พ.ย. 2565 44
บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 3   15 ส.ค. 2565 33
บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 1   1 ส.ค. 2565 46
บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 2   10 ก.ค. 2565 36
บันทึกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2565 ครั้งที่ 1   1 ก.ค. 2565 40
บันทึกการประชุม สมัยวิสมัญ สมัยที่ 1 2565   20 มิ.ย. 2565 44
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2566   4 เม.ย. 2565 36
การประชุมสภา 63   25 ส.ค. 2564 111