องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จัดกระทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินิ

วันที่ 21 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 - 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้กระทำพิธี รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉาย กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยมีนายสุภา   ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำ..... วันที่ 27 พ.ค. 2567 (ดูู 10)

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด รับมอบเกียรติบัตร จากจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  รับมอบเกียรติบัตร จากจังหวัดยโสธร เพื่อแสดงถึงการขับเคลื่อนกิจการสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566   ... วันที่ 13 พ.ค. 2567 (ดูู 20)

อบต.ดู่ลาด ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ในห้วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค

อบต.ดู่ลาด ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ ในห้วงฤดูแล้ง  เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค ... วันที่ 2 พ.ค. 2567 (ดูู 31)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2567

นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  มอบหมายงานป้องกันและบรรเทารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ตั้งจุดบริการประชาชน ด่านชุมชน   โดย จัด เจ้าหน้าที่  อปพร.  จิตอาสา ฯ จัดกรรมการ รณรงค์ความปลอดภัยทางถนน  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..... วันที่ 19 เม.ย. 2567 (ดูู 54)

อบต.ดู่ลาด รับโล่รางวัล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ ประเภทหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 นายสุภา ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด นายมาโนช พุทธสุวรรณ รองปลัด รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด พร้อม ทีม กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เดินทาง ร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 8 พร้อม รับโล่รางวัล องค์ก..... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 72)

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลดู่ลาด ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2567

28 มีนาคม  2567  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  นายสุภา  ศรีวะรมย์    มอบหมาย นายพงษ์ศักดิ์   ทองสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   ในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพแก่ประชาชนตำบลดู่ลาด  ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 "หลักสูตร การเลี้ยงปลาดุ..... วันที่ 1 เม.ย. 2567 (ดูู 85)

อบต.ดู่ลาด อบต.ดงมะไฟ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดยนายสุภา  ศรีวะรมย์ และ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ โดย นายมานิช แก่นจำปา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ท..... วันที่ 18 มี.ค. 2567 (ดูู 63)

อบต.ดู่ลาด สนับสนุนน้ำอุปโภค ให้กับประชาชน ในเขตรับผิดชอบ

นายกสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด มอบหมาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สำรวจ เตรียมการ แผนปฏิบัติการฯ เมื่อเกิด สภาวะภัยแล้ง หมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตรับผิด  ที่อาจเกิดขึ้นใน ปี งบประมาณ 2567   โดย ให้ดำเนินสำรวจ..... วันที่ 6 มี.ค. 2567 (ดูู 62)

ติดตามประเมินผล นโยบายขยะเปียกรักโลกร้อน อบต.ดู่ลาด

นายสุภา ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด พร้อม เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ติดตามผลการดำเนินโครงการขยะเปียกฯ ในชุมชน หมู่บ้าน ครัวเรือน ในเขตรับผิดชอบ ของ อบต.ดู่ลาด การนี่ ท้องถิ่นอำเภอทรายมูล นายบวรลักษณ์ ดุสอน ร่วมติดตามผลด้วย ประชาชนในพื้น ให้ความร่วมมือ และดำเนินการตามเป้าหมาย... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 205)

ขับเคลื่อนการส่งเสริมการดัดแยกขยะต้นทาง ธนาคารขยะ อบต.ดู่ลาด

ขับเคลื่อนการส่วเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง ธนาคารขยะ อบต.ดู่ลาด ... วันที่ 15 ก.พ. 2567 (ดูู 172)

นายอำเภอทรายมูลตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. นายสุภา ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด , ข้าราชการ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  ให้การต้อนรับ นางนันทิญา พูน สวัสดิ์ นายอำเภอทรายมูล ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการปฏิบัติ ราชก..... วันที่ 23 ม.ค. 2567 (ดูู 103)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม  2567   นายสุภา   ศีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  13 มกราคม  2567   ... วันที่ 19 ม.ค. 2567 (ดูู 102)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สมัยสามัญ สมันที่ 4 /2566 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 15   ธันวาคม พ.ศ. 2566   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  นางจันเพ็ญ   วรรณา   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566  ครั้งที่ 1   ณ  ห้องประชุมชั่วคราว  ด้านหลัง ที่ทำการองค์การบริหาร..... วันที่ 18 ธ.ค. 2566 (ดูู 76)

ประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สืบสานประเพณ๊ลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566   27 พฤศจิกายน 2566   เวลา  18.30 น.  นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด และขณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   ได้รับเกียรติจาก  พันจ่าเอกอนุสิทธิ์&nb..... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 59)

สร้างการรับรู้สู่ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2566... วันที่ 17 พ.ย. 2566 (ดูู 63)

เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service :OSS

ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service  : OSS   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   โดย นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด มอบหม..... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 164)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS... วันที่ 30 ต.ค. 2566 (ดูู 105)

กิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ปิยมหาราช)

นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด นำ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดู่ลาด กระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน วันที่ 23 ตุลาคม 2566  ณ หอประชุมอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 72)

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช   ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๖    ณ  หอปร..... วันที่ 16 ต.ค. 2566 (ดูู 91)

ประชุม มอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทย ผ่านระบบCisco Meeting & ระบบ Stream

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ร่วมประชุมการมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สถ. ของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Cisco Meeting & ระบบ Stream สถ. และ Facebook Live(ท้องถิ่นไทย) ในวันจัทร์ที่ 25 ก.ย. 66   ... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 71)