องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

ประเพณีวันลอยกระทง พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สืบสานประเพณ๊ลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566   27 พฤศจิกายน 2566   เวลา  18.30 น.  นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด และขณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   ได้รับเกียรติจาก  พันจ่าเอกอนุสิทธิ์&nb..... วันที่ 28 พ.ย. 2566 (ดูู 4)

สร้างการรับรู้สู่ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36 / 2566... วันที่ 17 พ.ย. 2566 (ดูู 11)

เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service :OSS

ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service  : OSS   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   โดย นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด มอบหม..... วันที่ 6 พ.ย. 2566 (ดูู 49)

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS

ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : OSS... วันที่ 30 ต.ค. 2566 (ดูู 32)

กิจกรรมวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ปิยมหาราช)

นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด นำ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลดู่ลาด กระทำพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน วันที่ 23 ตุลาคม 2566  ณ หอประชุมอำเภอทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 23)

กิจกรรมวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร   เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช   ๑๓  ตุลาคม ๒๕๖๖    ณ  หอปร..... วันที่ 16 ต.ค. 2566 (ดูู 33)

ประชุม มอบนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระรทรวงมหาดไทย ผ่านระบบCisco Meeting & ระบบ Stream

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ร่วมประชุมการมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร สถ. ของนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Cisco Meeting & ระบบ Stream สถ. และ Facebook Live(ท้องถิ่นไทย) ในวันจัทร์ที่ 25 ก.ย. 66   ... วันที่ 25 ก.ย. 2566 (ดูู 26)

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอาทรธรรมกิจ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลดู่ลาด

24 กันยายน 2566  เวลา  13.00  น.  นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   ได้ นำ ข้าราชการ พนักงาานส่วนตำบลดู่ลาด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูอาทรธรรมกิจ   ณ ณาปณสถาน (ชั่วคราว) วัดสีสุก  บ้านสีสุก  ตำบลดู่ลาด  อำเภอทร..... วันที่ 24 ก.ย. 2566 (ดูู 26)

นายอำเภอทรายมูล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ลงพื้นที่ ตรวจสอบความเสียหายจากผลกระทบฝนตกต่อเนื่อง

นายสุภา ศรีวะรมย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ได้เดินทางตรวจสอบถนนในเขตรับผิด พร้อมด้วย พันจ่าเอกอนุสิทธิ์ บัวหุ่ง นายอำเภอทรายมูล และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผลกระทบ จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่อง ในพื้นที่ ทำให้เส้นทางสัญจร ได้รับความเสียหาย ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระ..... วันที่ 18 ก.ย. 2566 (ดูู 27)

พิธีเปิดด่านชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

เมื่อวันที่  11  กันยายน  2566  เวลา   09.30 น.   นายอำเภอทรายมูล  พันจ่าเอกอนุสิทธิ์    บัวหุ่น  พร้อม ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันฯ และคณะติดตาม ได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธาน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในพิธีเปิดด่านชุมชน ขององค์การบริ..... วันที่ 11 ก.ย. 2566 (ดูู 35)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธร เขต 1 เยี่ยม การดำเนินงาน อบต.ดู่ลาด

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 66   เวลา  13.00 น.  นางสุภาพร     สลับสี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดยโสธร   พร้อม คณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สำหรับเตรี..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 65)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมงบ้านหนองลาดควาย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  เดินทางไปส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับ ประชาชน บ้านหนองลาดควาย หมู่ 3 ตำบลดู่ลาด  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพประมง และ โครงการส่งเสริมอาชีพแบบเศรษฐกิจพอเพีย..... วันที่ 24 ส.ค. 2566 (ดูู 55)

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด อ. ซำสูง จ. ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม  พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด โดย นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  ได้ ให้การต้อนรับ  นายโกศล  ไชยปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น  ในโอกาสนำ พนักงานและเจ้าหน้า สมาช..... วันที่ 23 ส.ค. 2566 (ดูู 63)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม  2566   นายสุภา  ศรีวะรมย์    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด   อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำ..... วันที่ 18 ส.ค. 2566 (ดูู 51)

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

นายสุภา   ศรีวะรมย์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  พร้อมด้วย ประธานสะภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง จ้าเหมาบริการ ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช..... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 36)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด นายสุภา  สีวะรมย์ ได้มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เนื่องด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้กำหนดจ..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 63)

โครงการฝึกอบรมคณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2566   นายสุภา  ศรีวะรมย์ นายกองค์การบริหรส่วนตำบลดู่ลาด เป็นประธาน เปิดโครงการ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักที่ดีในการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหารผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  และจ้างเหมาบริการ ของค์การบริหารส่วนต..... วันที่ 8 ส.ค. 2566 (ดูู 232)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2566 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่  4  สิงหาคม  2566  นางจันทร์เพ็ญ วรรณณา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  ได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2566  ครั้งที่  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  เพื่อ   คำ..... วันที่ 4 ส.ค. 2566 (ดูู 249)

โครงการชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)ประจำปี 2566 กอ.รมน.จ.ว.ยโสธร

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  นายสุภา  ศรีวระรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด    เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)  ประจำปี 2566  จัดโดย กองอำนายการรักษาความมั่นคงภายใน ประจำจังหวัดยโสธร  เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร เป็นเวทีการมีส่วนร่วมแส..... วันที่ 26 ก.ค. 2566 (ดูู 249)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมเกียรติ เนื่องในวันต้นประจำปีของชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 12  กรกฎาคม 2566  เวลา  09.30 น.   นายสุภา  ศรีวะรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  เป็นประธานเปิด โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  ณ  บริเวณที่สาธารณะ หนองบก  บ้านเสาเล้า  หมู่ที่ ..... วันที่ 12 ก.ค. 2566 (ดูู 347)