องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   30 เม.ย. 2566 247
O43 รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ปี 65   4 เม.ย. 2565 323
รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   4 เม.ย. 2565 240
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   16 เม.ย. 2564 165