องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 3

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   25 มี.ค. 2567 45
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   30 เม.ย. 2566 287
O43 รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม ปี 65   4 เม.ย. 2565 350
รายงานการวิเคราะห์ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2564   4 เม.ย. 2565 269
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   16 เม.ย. 2564 187