องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลความพึงพอใจ   12 เม.ย. 2566 58
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 2564   1 เม.ย. 2565 204
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2563   5 เม.ย. 2564 161