องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน   30 เม.ย. 2566 66
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)   3 เม.ย. 2565 214
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)   5 เม.ย. 2564 212
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   21 เม.ย. 2563 167