องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับการใช้งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   30 เม.ย. 2566 44
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล   30 เม.ย. 2566 58
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 56
รายงานฯ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 62
รายงานฯ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 51
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ 6 เดือนแรก)   4 เม.ย. 2565 333
รายงานการเเสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส4)   30 ก.ย. 2564 120
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส(ไตรมาสที่3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   5 ก.ค. 2564 136
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   9 เม.ย. 2564 146