องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล2566   30 เม.ย. 2566 33
การดำเนินตามนโยบายการบริหารงานบุคคล   29 เม.ย. 2566 55
รายงานผลทรีพยากรบุคคล66   12 เม.ย. 2566 36
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564   8 ต.ค. 2564 269