องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 2

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารงานบุคคล66   12 เม.ย. 2566 51
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565   7 ม.ค. 2565 277
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 เม.ย. 2564 127