องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 3

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตประพฤติมิชอบ การปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   18 มี.ค. 2567 60
การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบ   30 เม.ย. 2566 327
การดำเนินการเพื่อจัดการกับความเสี่ยงการทุจริต   30 เม.ย. 2566 76
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ปี 2565   4 เม.ย. 2565 304
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   13 ม.ค. 2565 162
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 เม.ย. 2564 137