องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 4

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)   25 มี.ค. 2567 39
รายงานการดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   30 เม.ย. 2566 302
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน   30 เม.ย. 2566 281
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 145
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   3 ก.ย. 2564 131
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   4 ส.ค. 2564 139
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   5 เม.ย. 2564 123