องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 14

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-970203
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.dulad.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
​โทรศัพท์  045-970203
View : 697