องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมโครงการการส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส่ในหน่วยงาน

กิจกรรมโครงการการส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566...

9 ส.ค. 2566 310
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดู่ลาด

      ...

29 มิ.ย. 2566 612
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards 2564) ที่มีผลการประเมินฯในระดับ AA

​ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน.....

11 ต.ค. 2564 515