องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ1-0244 สายโสกผักหวาน-หนองแคน ช่วงระหว่างบ้านสีสุก หมู่ 5 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ1-0244 สายโสกผักหวาน-หนองแคน ช่วงระหว่างบ้านสีสุก หมู่ 5 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยส.ถ1-0244 สายโสกผักหวาน-หนองแคน ช่วงระหว่างบ้านสีสุก หมู่ 5 เชื่อมบ้านโคกกลาง หมู่ 7 ตำบลดู่ลาด กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,306,000 บาท วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เม.ย. 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 5,587,058.57 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : วิญญู   วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563   View : 376
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :