องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ บริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน พร้อมกันนี้นายสุภา ศรีวะรมย์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ได้มีการประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 
โพสโดย :   วันที่ : 14 มีนาคม 2565   View : 892
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 892)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 322)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 333)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 386)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 304)
แผ่นพับความรู้ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 820)
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 1019)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :