องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด กำหนดสมัยประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด กำหนดสมัยประชุมสภาฯ

การกำหนดสมัยประชุมสภา ระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด  30   ธ.ค. 64
เปิดไฟล์
โพสโดย : Nakornchai Kaewdungyai   วันที่ : 30 ธันวาคม 2564   View : 259
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :