องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต.ค. 66- ก.ย. 67


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต.ค. 66- ก.ย. 67

ประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ต.ค. 66- ก.ย. 67
เปิดไฟล์
โพสโดย : Nakornchai Kaewdungyai   วันที่ : 22 กันยายน 2566   View : 771
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 926)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 340)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 352)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 404)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 318)
แผ่นพับความรู้ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 847)
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 1061)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :