องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566

ระเบียนสำนักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : Nakornchai Kaewdungyai   วันที่ : 28 กันยายน 2566   View : 98
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 707)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 246)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 248)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 308)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 237)
แผ่นพับความรู้ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 689)
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 835)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :