องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด

Dulad Subdistrict Administration Organization

ออกหนังสือ เอกสาร ปลอม แอบอ้าง เพื่อขอรับเงินบริจาค


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ออกหนังสือ เอกสาร ปลอม แอบอ้าง เพื่อขอรับเงินบริจาค

เนื่องจากปัจจุบันนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ได้ถูกแอบอ้าง เรื่องการจัดทำโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน  โดยผู้แอบอ้าง ได้ปลอมแปลงเอกสารหนังสือราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด พร้อมทั้ง ใช้ลายมือชื่อนายกองค์การบริหารนส่วนดู่ลาด ปลอม เพื่อขอรับเงินบริจาค
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ขอแจ้งให้ทราบว่า เอกสารที่ออกไปนั่น ไม่ได้ออกจากองค์การบริหารส่วนตำบดู่ลาด  และองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด มิได้ดำเนินการในกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับหนังสือฉบับดังกล่าวนี้และเป็นการแอบอ้างที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด จะได้ไปดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ กับเจ้าพนักงานตำรวจ  ให้ดำเนินการกับบุคคลที่แอบอ้าง และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกระทำการดังกล่าว เพื่อได้รับโทษ ทางอาญาจนถึงที่สุดต่อไป
จึงแจ้งเตือนภัยมายังท่าน และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อไม่ให้หลงเชื่อ หากพบเห็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวสามารถแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที
โพสโดย : Nakornchai Kaewdungyai   วันที่ : 25 ตุลาคม 2566   View : 47
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด ติดตั้งป้ายรณรงค์งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่  (ดู 707)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (ดู 246)
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565  (ดู 248)
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 308)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564  (ดู 237)
แผ่นพับความรู้ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 689)
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565  (ดู 835)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :